ZAMERANIE A DIGITALIZÁCIA OBJEKTU A VNÚTORNÝCH PRIESTOROV:
cena-zameranie objektu:
3 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží rekonštruovanej stavby
cena-digitalizácia objektu:
3 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží rekonštruovanej stavby

špecifikácia:
Pred začiatkom projektových prác pri rekonštrukcii objektu rodinného domu a pri znížení energetickej náročnosti – zateplenie objektu rodinného domu je potrebné dodať, alebo spracovať projekt existujúceho stavu v digitálnom formáte pln, pla, dwg. Zameraný objekt a priestor spracovávame do 2D a do 3D pracovného modelu, ktorý slúži ako podklad pre spracovanie potrebných ďalších projektových časti podľa potreby a dohody s klientom.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA – MALÝ PROJEKT:
cena-novostavba:
12 €/m2 – úžitková plocha jednotlivých podlaží novostavby
cena-rekonštrukcia stavby:
15 €/m2 – úžitková plocha jednotlivých podlaží rekonštrukcie stavby

špecifikácia:
Minimálna započítateľná riešená plocha jednotlivých podlaží pre cenovú ponuku je 150 m2. Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu architektonickej štúdie nájdete v časti „Predprojektová príprava“ a „Architektonická štúdia“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE – PROJEKT PRE ÚRADY:
cena-novostavba komplet:
25 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží novostavby
cena-novostavba, časť ASR:
20 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží novostavby/časť ASR
cena-rekonštrukcia komplet:
30 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží rekonštrukcie stavby
cena-rekonštrukcia, časť ASR:
25 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží rekonštrukcie stavby/časť ASR

špecifikácia:
Minimálna započítateľná riešená plocha jednotlivých podlaží pre cenovú ponuku je 100 m2. Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – projekt pre úrady nájdete v časti „Projekt pre územné rozhodnutie – pre úrady“ a „Projekt pre stavebné povolenie – pre úrady“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY – REALIZAČNÝ PROJEKT:
cena-novostavba komplet:
35 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží novostavby
cena-novostavba, časť ASR:
30 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží novostavby/časť ASR a realizačná statika
cena-rekonštrukcia komplet:
40 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží rekonštrukcie stavby
cena-rekonštrukcia, časť ASR:
35 €/m2 – celková plocha jednotlivých podlaží rekonštrukcie stavby/časť ASR a realizačná statika

špecifikácia:
ASR – realizačný projekt obsahuje časť architektonicko-stavebné riešenie a projekt realizačnej statiky. Minimálna riešená plocha jednotlivých podlaží pre cenovú ponuku je 100 m2. V prípade, že máte záujem taktiež o návrh interiéru, je optimálne spracovať realizačný projekt stavby po návrhu interiéru. Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu projektu pre realizáciu stavby nájdete v časti „Projekt pre realizáciu stavby“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

PROJEKT PRE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU/ZATEPLENIE – PROJEKT PRE ÚRADY:
cena-komplet:
15 €/m2 – rodinné domy
4 €/m2 – bytové domy a ďalšie objekty
cena-časť ASR:
12 €/m2 – rodinné domy/časť ASR
3 €/m2 – bytové domy/časť ASR

špecifikácia:
Minimálna započítateľná riešená plocha jednotlivých podlaží pre cenovú ponuku rodinného domu je 200 m2. Minimálna započítateľná riešená plocha jednotlivých podlaží pre cenovú ponuku bytového domu je 2000 m2.Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu projektu pre zníženie energetickej náročnosti objektu nájdete v časti „Projekt pre zníženie energetickej náročnosti objektu pre úrady – zateplenie“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR:
cena:
25 €/hod

špecifikácia:
Stavebný a autorský dozor v priebehu realizácie stavby sa účtuje na základe času stráveného na stavbe a dopravou k stavbe alebo na základe individuálnej dohody s klientom. Ďalšie informácie sú uvedené v časti “Ďalšie služby” na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/

MÁM ZÁUJEM O NÁVRH ARCHITEKTÚRY