ZAMERANIE A DIGITALIZÁCIA OBJEKTU A VNÚTORNÝCH PRIESTOROV:
cena-zameranie a digitalizácia objektu:
2 €/m2 – úžitková plocha rekonštruovanej stavby
cena-digitalizácia objektu:
3 €/m2 – úžitková plocha rekonštruovanej stavby

špecifikácia:
Pred začiatkom projektových prác pri rekonštrukcii objektu rodinného domu a pri znížení energetickej náročnosti – zateplenie objektu rodinného domu je potrebné dodať, alebo spracovať projekt existujúceho stavu v digitálnom formáte pln, pla, dwg. Zameraný objekt a priestor spracovávame do 2D a do 3D pracovného modelu, ktorý slúži ako podklad pre spracovanie potrebných ďalších projektových časti podľa potreby a dohody s klientom.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA – MALÝ PROJEKT:
cena-novostavba:
500 € – úžitková plocha novostavby do 150 m2
4 €/m2 – úžitková plocha novostavby nad 150 m2
cena-rekonštrukcia stavby:
600 € – úžitková plocha rekonštrukcie stavby do 150 m2
5 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby nad 150 m2

špecifikácia:
Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu architektonickej štúdie nájdete v časti „Predprojektová príprava“ a „Architektonická štúdia“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE A STAVEBNÉ POVOLENIE – PROJEKT PRE ÚRADY:
cena-novostavba komplet:
990 € – úžitková plocha novostavby do 150 m2
7 €/m2 – úžitková plocha novostavby nad 150 m2
cena-novostavba, časť ASR:
700 € – úžitková plocha novostavby do 150 m2/časť ASR
5 €/m2 – úžitková plocha novostavby nad 150 m2/časť ASR
cena-rekonštrukcia komplet:
1100 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby do 150 m2
7,50 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby nad 150 m2
cena-rekonštrukcia, časť ASR:
800 € – úžitková plocha rekonštrukcie stavby do 150 m2/časť ASR
5,50 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby nad 150 m2/časť ASR

špecifikácia:
Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – projekt pre úrady nájdete v časti „Projekt pre územné rozhodnutie – pre úrady“ a „Projekt pre stavebné povolenie – pre úrady“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY – REALIZAČNÝ PROJEKT:
cena-novostavba komplet:
26 €/m2 – úžitková plocha stavby do 150 m2
24 €/m2 – úžitková plocha stavby nad 150 m2
cena-novostavba, časť ASR:
18 €/m2 – úžitková plocha novostavby do 150 m2/časť ASR a realizačná statika
16 €/m2 – úžitková plocha novostavby nad 150 m2/časť ASR a realizačná statika
cena-rekonštrukcia komplet:
30 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby do 150 m2
28 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby nad 150 m2
cena-rekonštrukcia, časť ASR:
20 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby do 150 m2/časť ASR a realizačná statika
18 €/m2 – úžitková plocha rekonštrukcie stavby nad 150 m2/časť ASR a realizačná statika

špecifikácia:
ASR – realizačný projekt obsahuje časť architektonicko-stavebné riešenie vrátane atypických detailov a projekt realizačnej statiky. Minimálna riešená plocha pre cenovu ponuku je 100 m2 úžitkovej plochy. V prípade, že máte záujem taktiež o návrh interiéru, je optimálne spracovať realizačný projekt stavby po návrhu interiéru. Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu projektu pre realizáciu stavby nájdete v časti „Projekt pre realizáciu stavby“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

PROJEKT PRE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU/ZATEPLENIE – PROJEKT PRE ÚRADY:
cena-komplet:
700 € – rodinné domy s úžitkovou plochou do 200 m2
3,50 €/m2 – rodinné domy s úžitkovou plochou nad 200 m2
1000 € – bytové domy a ďalšie objekty s úžitkovou plochou do 2000 m2
0,50 €/m2 – bytové domy a ďalšie objekty s úžitkovou plochou nad 2000 m2
cena-časť ASR:
350 € – rodinné domy do 200 m2/časť ASR
2 €/m2 – rodinné domy nad 200 m2/časť ASR
600 € – bytové domy a iné objekty s úžitkovou plochou do 2000 m2
0,30 €/m2 – bytové domy a iné objekty s úžitkovou plochou nad 2000 m2

špecifikácia:
Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu projektu pre zníženie energetickej náročnosti objektu nájdete v časti „Projekt pre zníženie energetickej náročnosti objektu pre úrady – zateplenie“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR:
cena:
15 €/hod

špecifikácia:
Stavebný a autorský dozor v priebehu realizácie stavby sa účtuje na základe času stráveného na stavbe a dopravou k stavbe alebo na základe individuálnej dohody s klientom. Ďalšie informácie sú uvedené v časti “Ďalšie služby” na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/

MÁM ZÁUJEM O NÁVRH ARCHITEKTÚRY