ZAMERANIE A DIGITALIZÁCIA PRIESTORU:
cena:
6 €/m² – celková plocha interiérov

špecifikácia:
Pred začiatkom projektových prác je potrebné dodať, alebo spracovať projekt existujúceho stavu v digitálnom formáte pln, pla, dwg. V prípade, že ho nemáte dispozícií, alebo ho neviete zaobstarať, predmetný priestor Vám vieme zamerať a spracovať do digitálneho formátu pln, dwg. Zameraný priestor spracovávame automatický do 2D a do 3D. Ďalšie informácie sú uvedené v časti “Ďalšie služby” na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/ a v časti “Predprojektová príprava” na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: 
cena:
12 €/m² – celková plocha interiérov

špecifikácia:
Návrh dispozičného riešenia, resp. dispozície slúži na získanie predstavy o možnostiach efektívneho využitia pôdorysov a priestoru. Cena zahŕňa návrhy len dispozičného riešenia pôdorysov v maximálne dvoch variantoch. Minimálna riešená plocha pre cenovú ponuku je 70 m². Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu nájdete v časti „Predprojektová príprava“ a „Interiérová štúdia“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

INTERIÉROVÁ ŠTÚDIA:
cena:
28 €/m² – celková plocha interiérov

špecifikácia:
Interiérová štúdia obsahuje technické výkresy (pôdorysy, pohľady) a vizualizácie priestorov s návrhom reálnych zariaďovacích predmetov, osvetlenia, mobiliáru a materiálov. Cena platí pre interiéry od 70 m². Cena za návrh len jednej miestnosti a interiérov do 70 m² je 40 €/m². Podrobné informácie k potrebným podkladom a obsahu interiérovej štúdie nájdete v časti „Predprojektová príprava“ a „Interiérová štúdia“ na tomto linku https://aagstudio.eu/individualne-projekty-na-mieru/

REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU:
cena:
40 €/m² – celková plocha interiérov

špecifikácia:
Realizačný projekt interiéru obsahuje kompletne rozkreslený návrh do detailov tak, aby bolo možné vypracovať výkaz – výmer a rozpočet pre realizáciu interiéru. Súčasťou realizačného projektu interiéru je výpis prvkov, zariaďovacích predmetov, svietidiel, mobiliáru a cenová ponuka realizácie naším architektonickým ateliérom. Cena platí pre obytné interiéry a neobsahuje projekty ďalších profesii. Dodanie realizačného projektu interiéru je v tlačenej forme v troch vyhotoveniach/elaborátoch.

STAVEBNÝ A AUTORSKÝ DOZOR: 
cena:
25 €/hod

špecifikácia:
Stavebný a autorský dozor v priebehu realizácie stavby sa účtuje na základe času stráveného na stavbe a dopravou k stavbe alebo na základe individuálnej dohody s klientom. Ďalšie informácie sú uvedené v časti “Ďalšie služby” na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/

MÁM ZÁUJEM O NÁVRH INTERIÉRU