NÁVRH OSADENIA KATALÓGOVÉHO DOMU NA POZEMOK:
cena:
150 €

špecifikácia:
K začatiu projektových prác sú potrebné tieto podklady – výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierskych sietí a susedných budov v dwg, dxf, pln, pla formáte – zameranie geodetom. V prípade, že potrebné podklady nemáte k dispozícii, resp. ich neviete zabezpečiť, vieme ich zabezpečiť za Vás na základe predloženej a schválenej cenovej ponuky a písomnej objednávky.

PROJEKT PRIPOJENIA STAVBY NA INŽINIERSKE SIETE: 
cena:
850 €

špecifikácia:
K začatiu projektových prác sú potrebné tieto podklady – polohové a výškové rozmiestnenie sietí, katastrálna mapa s čislom parcely, odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály. V prípade, že potrebné podklady nemáte k dispozícii, neviete ich zabezpečiť, nemate čas ich zabezpečiť, vieme ich zabezpečiť na základe individuálnej dohody, Vašej požiadavky a písomnej objednávky. V projekte sú riešené tieto prípojky na inžinierske siete (NN prípojka, prípojka voda/studňa, prípojka kanal/žumpa, plynová prípojka). Projektové riešenie ďalších prípojok, resp. špecifických požiadaviek na ďalšie technické riešenia je na základe individuálnej dohody v zmysle predloženej cenovej ponuky. Pri zabezpečení potrebných podkladov účtujeme túto činnosť podľa cenníka na tomto linku https://aagstudio.eu/dalsie-sluzby/. V cene nie sú zahrnuté správne poplatky a poplatky za vyjadrenia správcov sieti a ďalších inštitúcií.

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA – MALÝ PROJEKT:
cena:
145 €/tlačený formát
120 €/PDF formát

špecifikácia:
Architektonická štúdia – malý projekt slúži pre zoznámenie sa s vybraným konkrétným rodinným domom, ktorý Vás zaujal a radi by ste si ho pozreli a preštudovali podrobnejšie skôr ako sa rozhodnete pre konkrétny projekt z katalógu rodinných domov., ak nemáte záujem o projekt pre úrady z nášho katalógu rodinných domov, vieme Vám ponúknuť samostatnú architektonickú štúdiu konkrétneho katalógového rodinného domu, resp. rekreačnej chaty. Elaborát architektonickej štúdie – malý projekt sa dodáva v tlačenej forme a v elektronickej forme – pdf formát. Pred dodaním elaborátu architektonickej štúdie budeme potrebovať Vaše osobné údaje ako investora, ktoré sa vypĺňajú pred tlačou do elaborátu architektonickej štúdie. Obsah architektonickej štúdie najdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy-a-rekreacne-stavby/

PROJEKT KATALÓGOVÉHO RODINNÉHO DOMU PRE ÚRADY – ČASŤ ASR:
cena:
750 €/katalógový projekt do 75 m2 úžitkovej plochy
900 €/katalógový projekt od 75 m2 do 150 m2 úžitkovej plochy

špecifikácia:
Obsah projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – výkresová časť ASR (pôdorysy, rezy pohľady riešeného objektu vrátane popisu vo vhodnej mierke – najčastejšie 1:100 a textová časť (sprievodná správa, technická správa, súhrnná technická správa – opis architektonicko-stavebného riešenia). Projekt neobsahuje ďalšie čiastkové projekty jednotlivých profesií. Presnú špecifikáciu obsahu najdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy-a-rekreacne-stavby/

PROJEKT KATALÓGOVÉHO RODINNÉHO DOMU PRE ÚRADY – KOMPLET:
cena:
950 €/katalógový projekt do 75 m2 úžitkovej plochy
1150 €/katalógový projekt od 75 m2 do 150 m2 úžitkovej plochy

špecifikácia:
Obsah projektu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie – výkresová časť (pôdorysy, rezy pohľady riešeného objektu vrátane popisu vo vhodnej mierke – najčastejšie 1:100 a textová časť (sprievodná správa, technická správa, súhrnná technická správa – opis architektonicko-stavebného riešenia). Súčasťou projektu je aj protipožiarne zabezpečenie stavby, energetické posúdenie stavby, statický posudok). Presnú špecifikáciu obsahu najdete na tomto linku https://aagstudio.eu/katalogove-rodinne-domy-a-rekreacne-stavby/

ÚPRAVY KATALÓGOVÉHO PROJEKTU:
cena:
450 €/katalógový projekt do 75 m2 úžitkovej plochy
650 €/katalógový projekt nad 75 m2 úžitkovej plochy

špecifikácia:
Jednotlivé zmeny hotových ponúkaných projektov je potrebné prekonzultovať a písomnou formou požiadať o zmeny projektu. Projekčné práce zmien je možné vyhotoviť k projektovej dokumentácii na základe individuálnej dohody a termínu dodania.

DOPRACOVANIE PROJEKTU REALIZAČNEJ STATIKY A ROZPOČET: 
cena:
900 €/katalógový projekt do 75 m2 úžitkovej plochy
1200 €/katalógový projekt nad 75 m2 úžitkovej plochy

špecifikácia:
Dopracovanie realizačnej statiky a výkazu – výmeru s rozpočtom je potrebné písomnou formou objednať a dohodnúť individuálny termín dodania.

ĎALŠIE DOPLNKOVÉ PROJEKTY KU KATALÓGOVÝM PROJEKTOM: 
cena:
500 € – Samostatná garáž
800 € – Samostatná dvoj – garáž
600 € – Garáž riešená v rámci objektu rodinného domu prístupná z exteriéru (zmena)
850 € – Dvoj – garáž riešená v rámci objektu rodinného domu prístupná z exteriéru (zmena)

špecifikácia:
Jednotlivé doplnkové návrhy a zmeny hotových ponúkaných projektov je potrebné prekonzultovať a písomnou formou požiadať o doplnenie, resp. zmenu projektu. Projekčné práce zmien je možné vyhotoviť k projektovej dokumentácii na základe individuálnej dohody a termínu dodania.

MÁM ZÁUJEM O KATALÓGOVÉ RODINNÉ DOMY