Popis projektu

Apartmánový penzión, Starý Smokovec, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Architektonický návrh apartmánového penziónu v Starom Smokovci je vychádza tvarovo z klasickej architektúry s využitím moderných architektonických prvkov. Samotný tvar a dispozičné riešenie vychádza zo základných architektonických pravidiel, ktoré boli obohatené o výstižnejšie riešenie interiérov v prepojení s exteriérom. Prioritou riešenia bolo podporiť unikátny výhľad z obytných priestorov na scenériu Vysokých Tatier. Použité materiály sú charakteristické pre túto vysokohorskú oblasť a sú navrhnuté z miestnych zdrojov. Na fasáde objektu prevládajú drevené konštrukcie a drevené obklady v kombinácii s kameňom, doplnené o kovové a sklenené konštrukcie, ako sú zábradlia a striešky. Strecha objektu je navrhnutá s titanzinkového plechu tvarovou evokujúcu manzardovú konštrukciu architektonický jasne definovanú vrámci celkovej hmoty. Samotná strecha je sedlová bez presahov. Použitie rovnakého materiálu na streche a podstrešnom podlaží umožnilo optický oddeliť posledné podlažie od celkovej hmoty, čím sa dosiahla prijateľná architektonická mierka objektu.