Popis projektu

Apartmány, Demänovská dolina, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Návrh apartmánov je situovaný v lokalite Demänovská dolina na dvoch samostatných pozemkoch nepravidelných pôdorysných tvarov vedľa hlavného dopravného ťahu v predmetnej lokalite. Apartmánové domy sú riešené v podobnom charaktere architektúry, hlavne čo sa týka použitých materiálov. Zároveň sú svojou architektúrou a riešením prispôsobené charakteru prostredia a hlavne terénnym konfiguráciám. Hmotové skladby apartmánových domov sú veľmi jednoduché, do značnej miery ovplyvnené racionálnym dispozičným riešením.