Popis projektu

BIGBOX shopping centrum, Prešov, SVK
Rok:
2006
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Návrh ideovej a zastavovacej štúdie pre centrum obchodu a služieb v Prešove a architektonické riešenie obchodného objektu BIGBOX. Návrh je riešený na zelenú lúku pozdĺžne s hlavnou cestnou komunikáciou s doplnením ďalších objektov obchodných reťazcov urbanistický vymedzujúcich obchodný vnútroblok. Predmetný návrh je toho času zrealizovaný.