Popis projektu

Centrum obchodu a služieb, Prešov , SVK
Rok:
2006
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis:  Ideová zastavovacia štúdia pre centrum obchodu a služieb pod OD Tesco v Prešove je návrh pre obchodno – architektonickú súťaž. Zámer je riešený na bývalej ploche záchytného parkoviska v centre mesta pod OD Tesco. Daná lokalita je zaujímavá vrámci rozvoja hlavne pre komerčné, obchodné a spoločenské využitie s postupným prepojením centrálnej časti mesta – hlavná ulica s ďalšou zaujímavou lokalitou, čím sa vytvoria nové komunikačné koridory so zapojením predmetnej lokality do celkového konceptu námestia a centrálnej mestskej zóny. Návrh pozostáva z viacerých funkčných zón situovaných do komplexnej architektonicko-stavebnej štruktúry. V rámci funkčných zón je centrum obchodu a služieb rozdelené na mimoúrovňové viacpodlažné parkovacie plochy s prepojením na obchodné plochy, zábavno-kultúrne plochy a administratívne plochy s nadväznosťou na centrum mesta.