Popis projektu

CMZ II., Liptovský Mikuláš, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Administratívny, obchodný a obytný komplex je situovaný do centrálnej mestskej zóny v Liptovskom Mikuláši. Komplex a je dostavbou existujúceho obytného komplexu s vytvorením obytného vnútrobloku a jasne zadefinovaním komunikačných tras v lokalite. V nárožnej časti pozemku s napojením na existujúci obytný komplex je navrhnutá administratívna časť s elegantným presklením a výhľadom na panorámu mesta a Západné Tatry. Na administratívny komplex je napojený nižší polyfunkčný objekt s obchodným parterom a obytnou funkciou na ďalších nadzemných podlažiach s pôvodne navrhnutým pavlačovým systémom vstupov. Tento komunikačný systém obytnej časti bol navrhnutý z priestorových možnosti vrámci riešenia. Pôvodné pavlače ako komunikačný systém nadväzujúce na centrálne vertikálne komunikačné jadro sa uzatvorili hlavne kvôli poveternostným a klimatickým podmienkam, čím sa vrámci finálnej koncepcie vytvorili chodby. Na najvyššom podlaží obytného komplexu sú situované exkluzívne veľkopriestorové strešné byty s lukratívnymi terasami s výhľadom na Západné a Nízke Tatry. V parteri komplexu sú obchodné jednotky a vstupy do objektov. Architektúra je riešená moderne s prihliadnutím na investičné a ekonomické možností investora. Použité materiály, konštrukčné riešenia ako aj dispozično-prevádzkové vzťahy dávajú záruku kvalitnej architektúre.