Popis projektu

Dostavba rodinného domu, Štrba, SVK
Rok: 2008
Autor: 
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Rekonštrukcia a dostavba pôvodného funkcionalistického 3-podlažného rodinného domu so sedlovou strechou je navrhnutá a zrealizovaná v modernom architektonickom stvárnení s použitím prírodných materiálov charakteristických pre podhorskú oblasť. Pôvodný rodinný dom je dvojgeneračný s obytným podkrovím, v ktorom sa nachádza samostatná obytná jednotka. Dom je osadený na svahu pod úrovňou existujúcej komunikácie. Základom riešenia je zrušenie samostatnej bytovej jednotky, zníženie pôvodného rodinného domu a dostavby prevádzkovo samostatnej 3-podlažnej bytovej jednotky, resp. samostatného rodinného domu. Nová bytové jednotka je s pôvodným rodinným domom prepojená existujúcim vertikálnym jadrom – schodiskom. Architektúra pôvodného rodinného domu sa prispôsobila navrhovanej prístavbe vrámci obnovy obalových konštrukcií pôvodnej stavby a novej stavby. V rámci rekonštrukcie pôvodného rodinného domu sa zrealizovala dostavba zádveria pod existujúcou balkónovou konštrukciou. Dispozičné riešenie pôvodného rodinného domu sa neupravovalo. Prístavba rodinného domu, resp. samostatná 3-podlažná bytová jednotka konštrukčne osadená o pol podlažia pôvodného rodinného domu. Obe obytné jednotky sú napojené na existujúce vertikálne jadro – schodisko v pôvodnom rodinnom dome, ktoré je uzavreté vrámci interiéru z oboch bytových jednotiek. Strešná konštrukcia stavieb bola navrhnutá ako pultová s optickým stredovým predelením – plochou štrkovou strechou. Dispozícia rodinného domu je riešená otvorene a voľne, pričom využíva pohľady cez presklenné plochy. Dispozičné riešenie dostavby rodinného domu je funkčne rozdelené na oddychovú a rekreačnú zónu v suteréne s priamym prepojením do záhrady, dennú časť na prízemí a nočnú časť na podlaží. Materiálovo je nová časť od pôvodného domu odlíšená, pričom drevený obklad fasády navrhnutý pre prístavbu je použitý vrámci doplnkov aj na existujúcom rodinnom dome pre zjednotenie fasád.