Popis projektu

KO – Keramický závod, Pozdišovce, SVK
Rok:
2000
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA
Popis: Architektonická štúdiá a ideový koncept závodu na výrobu umeleckej keramiky v Pozdišovciach.