Popis projektu

KO – Nadstavba pavilónu ZŠ, Prešov, SVK
Rok:
2010
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA
Popis: Architektonická štúdiá a ideový koncept nadstavby pavilónu základnej školy v Prešove.