Popis projektu

KO – Polyfunkčný objekt, Prešov, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA
Popis: Architektonická štúdiá a ideový koncept 2-podlažného polyfunkčného objektu s podkrovím v dotykovej historickej zástavbe v Prešove.