Popis projektu

KO – PSA Peugeot, Bratislava, SVK
Rok:
2004
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA
Popis: Architektonická štúdiá a ideový koncept multifunkčného komplexu PSA Peugeot v Bratislave.