Popis projektu

KO – Rodinný dom, Prešov, SVK
Rok:
2010
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA
Popis: Architektonická štúdiá a ideový koncept dostavby 2-podlažného rodinného domu v meste Prešov.