Popis projektu

KO – Rodinný dom, Stropkov, SVK
Rok:
2008
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA
Popis: Architektonická štúdiá a ideový koncept 2-podlažného rodinného domu v meste Stropkov.