Popis projektu

Nadstavba bytového domu I., Košice, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Ideový návrh pre rekonštrukciu a nadstavbu typizovaného 4-podlažného bytového domu s panelovým konštrukčným systémom s loggiami ako súčasť komplexného riešenia revitalizácie existujúcej mestskej obytnej sídliskovej zástavby. Architektonický vzhľad pôvodných objektov je riešený jednoducho použitím klasických zatepľovacích systémov so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektov. Nadstavby objektov sú riešené s odľahčeným konštrukčným systémom s použitím izolačných panelov. Koncepcia návrhu nových exteriérových komunikačných jadier pozostáva z dvoch alternatívnych riešení. V rámci návrhu sa uvažuje so zapojením navrhovaných nadstavieb na existujúce komunikačné jadra s doplnením nových exteriérových komunikačných jadier a bez napojenia nadstavieb na pôvodné komunikačné jadra, vytvorením samostatných komunikačných jadier výlučne pre navrhované nadstavby.