Popis projektu

Nadstavba bytového domu II, Prešov, SVK
Rok: 2011
Autor: 
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt
Popis: Bytový dom je situovaný v Prešove blízko centra mesta v tichej lokalite. Objekt bytového domu sa skladá z centrálnej časti a krídiel. Centrálna časť bytového domu je 4-podlažná s valbovou strechou, krídlové časti bytového domu sú 3-podlažné s valbovou strechou. Bytový dom ma zapustený suterén. Konštrukcia bytového domu je tehlová. Centrálna časť bytového domu ma 2-sekcie s vertikálnym jadrom – schodiskom , krídlové časti bytového domu majú po 2-sekcie s vertikálnym jadrom – schodiskom. Predmetom riešenia a návrhu bola nadstavba a obnova tehlového bytového domu z obdobia socialistického realizmu. Obnova bytového domu bola riešená obnovou obalových konštrukcií a znížením energetickej náročnosti objektu návrhom kontaktného izolačného zateplenia. Nadstavba je riešená v modernom architektonickom stvárnení s použitím obkladových dosiek na fasáde nadstavby. Nadstavby jednotlivých sekcií bytového domu sú riešené ako jednopodlažné objekty so šikmými sedlovými strechami ukončenými štítovými múrmi. V nadstavbe bytového domu je navrhnutých niekoľko bytových jednotiek riešených s voľnou modernou dispozíciou. Súčasťou každej obytnej jednotky je priestranný krytý balkón prístupný z dennej časti z veľkoplošným presklením. Niektoré byty majú k dispozícií vlastné čiastočné kryté strešné terasy s exteriérovým krbom. Súčasťou riešenia nadstavby a obnovy bytového domu je aj riešenie statickej dopravy v lokalite. Statická doprava, vzhľadom na priestorové možnosti, bola riešená návrhom parkovacích zakladačov a podzemnou parkovacou garážou s vylúčením statickej dopravy na teréne, čo umožnilo zachovať a doplniť vegetačné plochy v lokalite. Tento návrh je ukážka jednej z možnosti modernizácie týchto bytových domov.