Popis projektu

Nové centrum na, Štrbské Pleso, SVK – 1. miesto v architektonickej súťaži SKA
Rok:
2006
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Nové centrum na Štrbskom Plese bola architektonická dvojkolová súťaž vyhlásená SKA. Súťažný návrh architektov AMP studio pod záštitou Ing. arch. Petra Marcinka získal 1. miesto.

Genius Loci sídla alebo presnejšie nové jadro Štrbského plesa. Aj tak by sa dal nazvať priestor, ktorý rieši táto architektonická štúdia. Vzhľadom na výškovo členitý profil sídla je tento priestor unikátny pre svoju polohu, náväznosť k dôležitým lokalitám a hlavne kvôli otvárajúcim sa pohľadom a priehľadom na vrcholy Tatier, ako sú Predné Solisko, Patria, Ostrva. Zároveň je tento komunikačný priestor dôležitým uzlom k jednotlivým turistickým chodníkom smerujúcim na Popradské pleso, Tri studničky a Chatu pod Soliskom. Predovšetkým je tento priestor začiatkom hlavnej trasy do lyžiarskeho Areálu snov FIS. Preto podľa nášho názoru by mal byť tento priestor povýšený a mal by hlavne slúžiť každému návštevníkovi a pristupovať k jeho potrebám a požiadavkám.