Popis projektu

Penzión BASTION, Štrbské Pleso, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Urbanisticko – architektonické ideové riešenie penziónu „Bastion“ v exkluzívnej lokalite Štrbského Plesa. Lokalita je situovaná v bezprostrednej nadväznosti na exkluzívny hotel “Kempinski” a liečebný dom “Solisko”. Objekt je situovaný vrámci existujúcej vyhliadkovej plošiny s panoramatickým výhľadom do Tatranskej kotliny, na Nízke Tatry a Kráľovu hoľu. Tieto exkluzívne výhľady ako aj zachovanie miesta boli základom pri návrhu koncepcie riešeného územia a objektu.
Rešpektovaním týchto priestorových a výhľadových danosti vznikol zaujímavý návrh komplexu s dominantnou vyhliadkovou plošinou a otvoreným objektom, v ktorom sú situované reštauračné priestory pre návštevníkov s využitím priehľadov a výhľadov, čo ešte viac umocnilo atmosféru priestoru. Architektúra objektu je riešená veľmi stroho a zároveň moderne. Základným princípom riešenia je objekt, ktorý nebude dominantou v danom priestore a nenápadnom kontraste s existujúcimi exkluzívnymi objektmi. Hlavným architektonickým prvkom je drevená perforovaná fasáda, za ktorou je skrytá základná tektonika objektu. Zároveň fasáda objektu ukrýva celu architektúru vrámci okolitého lesa a necháva vyniknúť akúsi pomyselnú bránu k prekrásnemu výhľadu.