Popis projektu

Penzión „GATE“, Štrbské Pleso, SVK
Rok:
2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Urbanisticko – architektonické ideové riešenie penziónu „Gate“ v exkluzívnej lokalite Štrbského Plesa. Lokalita je situovaná v bezprostrednej nadväznosti na exkluzívny hotel “Kempinski” a liečebný dom “Solisko”. Objekt je situovaný vrámci existujúcej vyhliadkovej plošiny s panoramatickým výhľadom do Tatranskej kotliny, na Nízke Tatry a Kráľovu hoľu. Tieto exkluzívne výhľady ako aj zachovanie miesta boli základom pri návrhu koncepcie riešeného územia a objektu. Rešpektovaním týchto priestorových a výhľadových danosti vznikol zaujímavý návrh komplexu so štyroch výškovo rozdielných dominantných ubytovacích objektov s vyhliadkovou plošinou a do terénu zakomponovaného parteru, v ktorom sú situované reštauračné a spoločenské priestory pre návštevníkov s využitím výhľadov do kotliny, čo ešte viac umocnilo atmosféru priestoru a objektu. Architektúra objektu je riešená v symbióze s prostredím. Hlavné výškové objekty vychádzajú tvarovo z tvaru ihličnatých stromov, resp. z ich plodov. Abstrakciou tvaru prírodných elementov vznikla moderná organická architektúra. Architektúra v danom prostredí pôsobí harmonicky s okolitým lesom. Zároveň vytvára dominantu v pohľadoch od jazera a z kotliny.