Popis projektu

Prestavba kostola Sv. Jana Krstiteľa, Sedliska, SVK
Rok:
2006
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Rímsko-katolícky kostol Jána Krstiteľa v Sedliskach na východe Slovenska je novšia sakrálna stavba, ktorá bola dostavovaná ešte za minulého režimu. Táto dostavba je vnímateľná hlavne na centrálnej veži kostola, ktorá bola dostavaná provizórne a vymyká sa konceptu klasickej sakrálnej veže. Kostol ma klasické usporiadanie, ktoré už nevyhovovalo množstvu veriacich v tejto farnosti. Na základe zväčšenia kapacity sa v I. etape zrealizovala prestavba zadnej lode. Moderný novotvar vyvolal potrebu architektonicky zjednotiť celý kostol. Na vežu sa navrhla a zrealizovala nová atypická strecha v tvare sviečky a tomu sa prispôsobil aj tvar strechy nad hlavnou pôvodnou loďou. Celý zámer rekonštrukcie dostal úplne nový architektonický tvar a zjednotil pôvodnú časť kostola s prístavbou.