Popis projektu

Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu, Radvanovce, SVK
Rok:
2006
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Rekonštrukcia a dostavba pôvodného rodinného domu z 50-tych a 70-tych rokov 20. storočia je situovaná v obci Radvanovce. Pôvodný dom je pôdorysom klasický štvorec s valbovou strechou s neskoršou pozdĺžnou prístavbou so sedlovou strechou. Návrh pozostáva z dvoch základných riešení – interiérové riešenie novej dispozície rodinného domu a komplexný návrh riešenia exteriérového vzhľadu rodinného domu a záhradných úprav vrátane nových spevnených plôch. Základom interiérového riešenia návrhu je usporiadanie a prepojenie dispozície pôvodného objektu a neskoršej prístavby s návrhom nového centrálneho schodiska a vstupnej časti rodinného domu. Menšími dispozičnými zmenami sa podarilo využiť priestory v podkroví, čím sa vytvorili ďalšie obytné priestory a plnohodnotná garáž v zadnej časti domu. V tejto časti nad garážou sme vytvorili novú izbu s terasou, z ktorej je krásny výhľado do záhrady a na scenériu okolitých kopcov. Exteriérový vzhľad rodinného domu je orientovaný na zjednotenie objektov do jedného architektonického celku pri zachovaní klasických vidieckych prvkov domu s použitím modernejších architektonických tvarov.