Popis projektu

Rekonštrukcia a dostavba zrubu, Štrbské Pleso, SVK
Rok:
2006
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Pôvodný zrub je historická pamiatka, ktorá bola situovaná na brehu Štrbského plesa. Vzhľadom na výstavbu a dostavbu hotela a apartmánov, bolo potrebné predmetnú historickú pamiatku presťahovať k liečebnému domu Helios. Projekt riešenia obsahoval rozobratie a zmontovanie objektu a vytvorením nového suterénu vzhľadom teréne podmienky. Funkčné využitie objektu sa zmenilo z pôvodnej škôlky na kancelárske priestory pre TANAP a neskôr sa funkčné využitie zmenilo na ľudovú reštauráciu s terasami, ktorá má slúžiť po rekonštrukcií bývalého liečebného domu Helios, novému apartmánovemu wellness zariadeniu. Navrhovaná reštaurácia pozostáva z dvoch podlaží. Kuchyňa je situovaná v novom suteréne. K pôvodnému zrubu sa zrealizovala dostavba pre vytvorenie zásobovania a skladovania v rovnakom architektonickom štýle. Interiér objektu je riešený v ľudovom štýle, pričom návrh mobiliáru je originálnou abstrakciou tradičnej ľudovej architektúry charakteristickej pre túto oblasť.