Popis projektu

Revitalizácia Relax parku, Tatranská Lomnica, SVK
Rok:
2006
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Jedna z najkrajších lokalít Tatranskej Lomnice je nesporne okolie bývalého Relax parku Jazierko. Na existujúcom ostrovčeku jazera, sprístupnenom dreveným samonosným mostom je navrhnuté mólo v tvare lodnej próby s možnosťou prenájmu loďky. Pozdĺžne s príjazdovou komunikáciou k parku sme navrhli a situovali multifunkčný komplex s jasne definovaným vstupom – portálom, nad ktorým je umiestnená optická veža – maják s nočným osvetlením. Súčasťou multifunkčného komplexu sú samoobslužná reštaurácia s terasou a panoramatická reštaurácia s výhľadom na novú lyžiarsku zjazdovku a scenériu kopcov. Taktiež v tomto objekte je situovaný bufet a sociálne zariadenia pre návštevníkov. V druhej časti komplexu od hlavného vstupu je situovaná multifunkčná sála a požičovňa športových potrieb. V areáli parku je navrhnuté taktiež exteriérové pódium s rozkladacou tribúnou a veľké množstvo detských atrakcií. Oproti multifunkčnému komplexu je navrhnutá stanica sedačkovej lanovky. Sú tu navrhnuté sociálne zariadenia pre hostí a personál, bufety rýchleho občerstvenia a hlavný velín pre lanovku s technickými priestormi. Architektúra objektov je riešená z prírodných materiálov ako sú drevo, kameň a sklenené panoramatické plochy, pre zachovanie optického kontaktu s okolitou prírodou.