Popis projektu

Rodinný dom, Batizovce, SVK
Rok:
2000, 2007
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: Pôvodný návrh a projekt bol vypracovaný v roku 2000. Objekt je rozdelený do dvoch funkčných celkov pozostávajúcich z 2-podlažného rodinného domu s otvorenou dispozíciou a z dvoch 2-podlažných apartmánov so samostatnými vstupmi v zadnej časti pozemku. Jednotlivé funkčné celky sú riešené nezávisle na sebe s oddelením súkromia užívateľov a návštevníkov. Objekt rodinného domu je vrámci podlaží rozdelený na dennú časť na 1-nadzemnom podlaží a nočnú časť na 2-nadzemnom podlaží. Počas realizácie sa architektúra pôvodného rodinného domu zmenila vynechaním charakteristických architektonických výrazových prostriedkov a celkovej architektúry. V 2007 bol spracovaný nový návrh úpravy rodinného domu a apartmánov, ktorý sa dotýkal návrhu exteriérových časti a úpravy dispozično–prevádzkových častí už zrealizovanej hrubej stavby. V rámci úprav sa apartmánová jednotka pripojila k pôvodnému rodinnému domu. Týmito zmenami sa zrealizovala samostatná športovo-relaxačná zóna na 1-nadzemnom podlaží bývalej apartmánovej jednotky a plošne sa zväčšila detská izba na 2-nadzemnom podlaží. Plošne sa zväčšila kuchyňa a upravili a doplnili sa balkónové konštrukcie. Charakter architektúry sa prepracoval od tradičnejšieho pôvodného vzhľadu k modernejšiemu návrhu s doplnením prírodných materiálov – drevo, kameň. V rámci nových úprav rodinného domu bol spracovaný návrh interiérov, ktorý si môžete pozrieť v sekcií „interiéry“.