Popis projektu

Univerzity, Prešov, SVK
rok:
2006
Autor: 
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: 3D model a vizualizácie riešenia rekonštrukcie a dostavby pedagogickej univerzity v Prešove. Autorom návrhu je arch. Mitro. Kompletná prestavba bývalej základnej školy s dostavbou nových pavilónov, učební, dominantnej prednáškovej sály v strede námestia, vrátane riešenia statickej dopravy a parkových a sadových úprav v predmetnej lokalite. Urbanistický návrh riešenia priestoru a námestia smerom k rieke s návrhom polyfunkčných objektov vrámci aktivít študentov a s vytvorením malého amfiteátra na konci námestia.