Popis projektu

Biokoridor Torysa, Prešov, SVK
rok:
2007
Autor: 
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA a kol.
Popis: 3D model a vizualizácie úpravy riešenia časti biokoridoru Torysa v Prešove. Autorom návrhu je arch. Mitro. Urbanistický návrh riešenia sadových a parkových úprav, komunikácií, služieb a relaxačno – športových zón. Návrh multifunkčnej celoročnej plavárne, lanového a lezeckého centra, futbalového areálu, skateparku, cyklotrialového parku atď. Úprava a regulácia časti úseku rieky Torysa s vytvorením areálu pre rekreačné vodné športy, relax a rybolov.