Popis projektu

Vstupná hala internátu, Bratislava, SVK
Rok:
2004
Autor:
ing. arch. radoslav novák, autorizovaný architekt SKA
Popis: Cieľom riešenia bolo vytvoriť lepšie funkčné využitie priestoru, dispozično-prevádzkovo a výtvarne vhodnejšie dotvoriť existujúce obchodné a prevádzkové priestory, ktoré slúžia ubytovaným študentom a v neposlednom rade celkovo zefektívniť veľkorysý priestor vstupnej haly. Tento priestor skultúrniť, vhodne výtvarne dotvoriť, aby lepšie plnil spoločensko-výchovnú a materiálnu potrebu vysokoškolského domova Ľudovíta Štúra. Práve výstavba drevenej galérie, ktorá svojim dizajnom a technológiou pripomína skôr nábytkový dizajn ako stavebný, môže tomuto účelu plne vyhovieť. Celá výstavba galérie musí byť v absolútnom súlade a vo vzájomnej harmónií s plnou výtvarne riešenou hlavnou stenou situovanou oproti vstupu. Hlavným navrhnutým materiálom pre túto rekonštrukciu a dostavbu boli drevené lamelové nosníky. Celú konštrukciu riešená ako zavesená na existujúce priečne prievlaky. Celý montovaný skelet sa vizuálne dotvoril optickými drevenými žalúziami. Neštandardnou zavesenou konštrukciou sa dosiahol vzdušný efekt, charakteristický pre vstupné priestory. Celý priestor ostal volný a zároveň vznikol priestor v priestore pre nové prevádzky, pre stretávanie a posedenie študentov a návštevníkov, pre spoločenské a zábavné aktivity a spoločné štúdium.